+995 599 958101

ინგლისური პატარებისთვის

Starters, Movers, Flyers - სპეციალური პროგრამა 6დან 10 წლამდე ბავშვებისთვის. ჩვენი მასწავლებლები ზრუნავენ პატარებში მეტყველების, წერის, კითხვის და მოსმენის უნარების გამომუშავებაზე. სწავლების მეთოდოლოგია ეფუძნება ჯგუფურ, ინტერაქტიულ გაკვეთილებს, რაც ზრდის მოსწავლეთა მოტივაციას, გაკვეთილზე ჩართულობას და ეხმარება ინგლისური ენის საფუძვლიან შესწავლაში.

პროგრამა ითვალისწინებს Arrow Club-ის და ქემბრიჯის საერთაშორისო სერტიფიკატების (ESOL Certificate) მოპოვებას. 

ბავშვების რაოდენობა ჯგუფში:  6
გაკვეთილების რაოდენობა: 12 საათი (თვეში)

სწავლის საფასური:   

  • Starters - 100 ლარი
  • Movers – 100 ლარი
  • Flyers – 100 ლარი

პროგრამის ასარჩევად გთხოვთ შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა