+995 599 958101

ინგლისური პატარებისთვის

Starters, Movers, Flyers - სპეციალური პროგრამა 6-დან 10 წლამდე ბავშვებისთვის.

ჩვენი მასწავლებლები თავიდანვე ზრუნავენ პატარებში სწორი გამოთქმის და მეტყველების უნარებზე. ინტერაქტიული გაკვეთილები ზრდის ბავშვების მოტივაციას და ეხმარება მათ ინგლისური ენის სახალისოდ შესწავლაში. 

პროგრამა ითვალისწინებს Arrow Club და ქემბრიჯის საერთაშორისო სერტიფიკატების ESOL Certificate მოპოვებას. 

თვეში 8 გაკვეთილი  /12 საათი/
სწავლის საფასური:   

  • Starters - 100 ლარი
  • Movers – 100 ლარი
  • Flyers – 110 ლარი

პროგრამის ასარჩევად გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა